Eläkejärjestelmää perkaamassa

Vuosikymmeniä toistetun mantran mukaisesti suomalainen on eläkkeensä maksanut ja ansainnut. Tuore tietokirja kyseenalaistaa tämän väitteen, sillä vain noin neljännes työeläkkeistä maksetaan tosiasiallisesti ja lopun osan kustantaa eläkeläisten jälkeen tulevat sukupolvet.

Hommassa ei ole jujua eikä kompaa, sillä näin järjestelmän oli alun alkaenkin tarkoitus toimia. Eläkejärjestelmän luominen kytkeytyy osaksi sitä tarinaa, jossa Suomessa tehtiin kulutusyhteiskunta. Kun eläkkeelle siirtyville taattiin työuran aikainen elintaso, pysyi myös tietty kulutustaso yllä. Tämä kaatoi mukavasti rasvaa kasvavan talouden rattaisiin.

Työeläkkeet joustavat vain ylöspäin, niistä ei leikata, vaikka talous ei kasvaisikaan. Menojen kasvu onkin ollut huimaavaa: vuonna 2007 eläkkeitä maksettiin 18 miljardia, seitsemän vuotta myöhemmin jo 28 miljardia.

Eläketurma on kiihkottomasti ja erittäin sujuvasti kirjoitettu. Kirja tosin toistaa keskeisiä argumenttejaan yhä uudestaan ja uudestaan, mutta tavallista monimutkaisemman aiheen äärellä tätä voi pitää perusteltuna. Kirjan ymmärtämiseen ei tarvitse selitysopasta.

Kirjan tiedot:
Teemu Muhonen & Jari Hanska
Eläketurma
Vastapaino

Arvostelu julkaistu aikaisemmin Le Monde diplomatique & Novaja Gazeta -lehden numerossa 4/2017.